Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Rene Frolov

Рене Фролов

Присяжный адвокат и партнер

Контакт:

ЭСТОНИЯ

Тел. +372 6464 045
Моб. +372 514 7188
rene.frolov[at]fortlegal.com

CV


ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

2016
Бюро присяжных адвокатов FORT, партнер

2009-2016
Бюро присяжных адвокатов Tark Grunte Sutkiene, присяжный адвокат и руководитель группы практики конкурентного права в Эстонии

2004-2009
Адвокатское бюро LEXTAL, адвокат

2006
Европейская комиссия, юридическая служба, стажировка

2004-2007
Колледж Майнор, лектор

 

ОБРАЗОВАНИЕ

2012
Университет Аризоны, Юридический колледж Джеймса Э. Роджерса (магистр права, право международной торговли (стипендиат программы Фулбрайта)

2011
Лондонский университет, Королевский колледж Лондона, диплом в области конкурентного права ЕС

2003
Тартуский университет, Юридический факультет, Бакалавр

ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИЯХ

2015
Комиссия по конкурентному праву Эстонской коллегии адвокатов

2003
Эстонская Ассоциация Юристов

2003
Эстонская ассоциация молодых юристов

 

ЯЗЫКИ

Эстонский, английский, финский

 

ДРУГОЕ 

2011
Стипендия по программе студентов Фулбрайта для обучения в США, стипендиат

2003
Конкурс VI практического суда Эстонии, победитель

 

ПУБЛИКАЦИИ 

  • „Konkurentsi kahjustav teabevahetus: reeglid ja Eesti praktika“, Juridica, 2014, nr 3
  • Pharmaceutical Antitrust, Global Competition Review, Eesti peatükk (2008, 2009 ja 2011)
  • „Leebusprogramm Eestis – illusioon või reaalsus?“ Juridica, 2006, nr 3 (eesti keeles)
  • „Leebusprogramm Eestis – illusioon või reaalsus?“ Juridica International, 2005 (inglise keeles)
  • „Vastutus konkurentsinormide rikkumise eest: de lege lata ja de lege ferenda“, Juridica, 2004, nr 9
  • „Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine: Eesti õiguskäsitluse kriitika ja võrdlus Euroopa Liidu konkurentsiõigusega“, Juridica, 2004, nr 5
  • „Konkurentsi kahjustav ettevõtjatevaheline koostöö EL-i ja Eesti konkurentsiõiguses“, Juridica, 2003, nr 6

 

ДРУГИЕ ПУБЛИКАЦИИ 

  • „Tubakatoode ja kaubamärk – kas üks, teine või ikka mõlemad?“, Postimees, 2013
  • „Apteekide asutamispiirangute põhiseaduspärasuse küsimus on lahenduseta“, Postimees, 2013
  • raamatu “AVERUS – avaliku ja erasektori koostöö” kaasautor, Äripäeva Raamatuklubi õigussari “Juht ja seadus“, 2011